Doelstelling en beleid

Doelstelling
De doelstelling van de Verenigde Feteris-de Baan en Semper Labor Stichting is als volgt:

 1. het bevorderen van de maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele ontwikkeling van jongeren, met name doch niet uitsluitend tot 26 jaar in het bijzonder in Nederland en in Indonesië;
 2. het bevorderen van sociale en medische verzorging van ouden van dagen in Nederland, met name doch niet uitsluitend in Den Haag, Spijkenisse en Utrecht;
 3. het bevorderen en het in stand houden van de werkgelegenheid.

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Het vermogen van de Verenigde Feteris-de Baan en Semper Labor Stichting wordt gevormd door eigen bezittingen, subsidies, donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle andere verkrijgingen en baten.

Beleid en uitwerking
Het beleid van het bestuur van de Verenigde Feteris-de Baan en Semper Labor Stichting is concreet invulling te geven aan het doel van de stichting.

Het beleid is uitgewerkt als volgt:

 1. het meerjarig steunen van muzikaal getalenteerde jongeren o.a. via diverse organisaties te Den Haag;
 2. het meerjarig steunen van o.a. Stichting De Bondgenoot in haar streven de ontwikkeling van jongeren in Indonesië te bevorderen;
 3. het meerjarig steunen van o.a. Stichting De Einder in haar streven de ontwikkeling van jongeren in Den Haag te bevorderen;
 4. het meerjarig beschikbaar houden van een bedrag voor noodhulp;
 5. het jaarlijks beschikbaar houden van een deel van de beleidsruimte voor eenmalige doeluitgaven.

Aandachtspunten voor toekennen donaties
Om een indruk te krijgen hoe er omgegaan wordt met een aanvraag voor begunstiging hier een aantal aandachtspunten die het bestuur van de Stichting hanteert:

 1. kleinere bedragen vanaf duizend euro;
 2. eventueel grotere bedragen over meer jaren verdeeld;
 3. gevallen/situaties waarin ook sprake is van zelfredzaamheid;
 4. beschikbare financiele ruimte in het betreffende jaar.